Bhangal

Sort By:  

4 aana on sale at Bhangal, Kathmandu

For Sale
NRs5,000,000 Rs - Land

4 aana on sale at Bhangal, Kathmandu काठमाडौँ गल्फुटार नजिकै भंगालमा १३ फिटे बाटोमा ४ आना जग्गा बिक्रिमा छ। मूल्य प्रति आना रु ५० लाख…

More Details