Batisputali

Sort By:  

2 BHK flat for rent in Kathmandu Battisputali Battishputali

For Rent
NRs28,000 Rs - Flat

2 BHK flat for rent in Kathmandu Battisputali काठमाडौँ बत्तीसपुतली फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको फलाट भाडामा छ। बाइक पार्किङ्गको सुबिधा…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom

2 BHK flat on rent at Battisputali, Kathmandu

For Rent
NRs32,000 Rs - Flat

2 BHK flat on rent at Battisputali, Kathmandu काठमाडौँ बत्तीसपुतली राममन्दिर आसपासमा ग्राउण्डफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम र सानो कारको लागि पार्किङ्ग…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

A whole house for rent at Battisputali, Kathmandu

For Rent
NRs170,000 Rs - Flat System House

A whole house for rent at Battisputali, Kathmandu काठमाडौँ बत्तीसपुतली सेतोपुल नजिकै पुरा घर भाडामा छ। यो घरमा १४ कोठा २ सटर ६ बाथरुम छ।…

More Details
10 Bedrooms 6 Bathrooms 1 Parking

A big house on rent at Battisputali Kathmandu

For Rent
NRs170,000 Rs - Flat System House

A big house on rent at Battisputali Kathmandu काठमाडौँ बत्तीसपुतलीमा ठुलो घर भाडामा छ। यो घरमा किचेन समेत गरेर जम्मा १६ कोठा ५ बाथरुम छन्…

More Details
14 Bedrooms 5 Bathrooms 1 Parking

New flat on rent at Battisputali, Kathmandu

For Rent
NRs22,000 Rs - Flat

New flat on rent at Battisputali, Kathmandu काठमाडौँ बत्तीसपुतलीमा भुकम्प प्रतिरोधात्मक आइरन पिल्लरको घरको फस्टफ्लोरमा ३ कोठा किचेन र १ बाथरुम भएको फलाट भाडामा छ।…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Modern flat on rent at Battisputali, Kathmandu

For Rent
NRs35,000 Rs - Flat

Modern flat on rent at Battisputali, Kathmandu काठमाडौँ बत्तीसपुतलीमा आधुनिक फलाट भाडामा छ। यो फलाट ग्राउण्डफ्लोरको फलाट हो। यो फलाटमा जम्मा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking