Basundhara

Sort By:  

2 BHK flat on rent at Basundhara, Kathmandu

For Rent
NRs25,000 Rs - Flat

2 BHK flat on rent at Basundhara, Kathmandu काठमाडौँ बसुन्धरामा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ। बाइक पार्किङ्गको सुबिधा…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom

2 BHK flat on rent at Basundhara, Kathmandu

For Rent
NRs22,000 Rs - Flat

2 BHK flat on rent at Basundhara, Kathmandu काठमाडौँ बसुन्धरामा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र १ बाथरुम भएको फलाट भाडामा छ। पार्किंगको सुबिधा छ। मासिक…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

A house with 11 rooms for rent at Basundhara, Kathmandu

For Rent
NRs95,000 Rs - Flat System House

A house with 11 rooms for rent at Basundhara, Kathmandu काठमाडौँ बसुन्धरामा ३ तल्ले घर भाडामा छ। ग्राउण्डफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र फस्टफ्लोरमा ३…

More Details
8 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking

2 BHK flat on rent at Basundhara, Kathmandu

For Rent
NRs30,000 Rs - Flat

2 BHK flat on rent at Basundhara, Kathmandu काठमाडौँ बसुन्धरामा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र २ बाथरुम भएको सुन्दर फलाट…

More Details
2 Bedrooms 2 Bathrooms 1 Parking

2 BHK flat for rent in Kathmandu Basundhara

For Rent
NRs35,000 Rs - Flat, Furnished Flat

2 BHK flat for rent in Kathmandu Basundhara काठमाडौँ बसुन्धरा रिङ्ग रोडबाहिर आधुनिक फलाट भाडामा छ। यो फलाट फलाटमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र २…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking