Bansbari

Sort By:  

Two story house for sale in Kathmandu Galfutar

For Sale
NRs25,000,000 Rs - Flat System House

Two story house for sale in Kathmandu Galfutar काठमाडौँ गल्फुटारमा ठुलो बाटोमा ४ आना १ दाममा बनेको २ तल्ले घर बिक्रिमा छ। पश्चिम मोहोडाको घर…

More Details
4 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking