Baluwatar

Sort By:  

3 BHK flat on rent at Baluwatar, Kathmandu

For Rent
NRs37,000 Rs - Flat

3 BHK flat on rent at Baluwatar, Kathmandu काठमाडौँ बालुवाटारमा अपार्टमेन्ट खालको सुन्दर फलाट भाडामा छ। यो फलाटमा ३ बेडरुम,लिभिङ्गरुम, किचेन र २ बाथरुम छन्…

More Details
3 Bedrooms 2 Bathrooms

House for rent In Kathmandu Baluwatar

For Rent
NRs120,000 Rs - Flat System House

House for rent  in Kathmandu Baluwatar  House for rent in Kathmandu Baluwatar काठमाडौँ बालुवाटारमा पुरा घर भाडामा छ । यो घरमा जम्मा ८ कोठा किचेन,…

More Details
5 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking

House for sale at Baluwatar, Kathmandu

For Sale
NRs63,000,000 Rs - Flat System House

House for sale at Baluwatar, Kathmandu काठमाडौँ बालुवाटार आशिर्बादस्कुल नजिकै ८ आना २ पैसा जग्गामा निर्मित २ तल्ले घर बिक्रिमा छ। बाटो २० फिटे छ…

More Details
6 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking

A new house for sale at Chundevi, Kathmandu

For Sale
NRs77,500,000 Rs - Flat System House

A new house for sale at Chundevi, Kathmandu काठमाडौँ चुनदेवीमा नया घर बिक्रिमा छ। २० फिटे ठुलो बाटोमा अबस्थित यो घर पश्चिम मोहोडाको छ। यो…

More Details
20 Bedrooms 6 Bathrooms 1 Parking

3 BHK flat on rent at Baluwatar, Kathmandu

For Rent
NRs40,000 Rs - Flat

काठमाडौँ बालुवाटारमा ३ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको फलाट भाडामा छ। मासिक भाडा रु ४०,०००/ पार्किङ्ग बाइकको लागि मात्र । Contact- Raju Limbu…

More Details
3 Bedrooms 1 Bathroom

1 BHK flat on rent at Baluwatar, Kathmandu

For Rent
NRs18,000 Rs - Flat

काठमाडौँ बालुवाटारमा सानो फलाट भाडामा छ । यो फलाट मा १ बेडरुम , लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम छ। ग्राउण्ड फ्लोरको यो फलाट को मासिक…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom 1 Parking