Bagdol

Sort By:  

Sasto Flat for rent in Lalitpur Bagdole

For Rent
NRs22,000 Rs - Flat

Sasto flat for rent in Lalitpur Bagdol ललितपुर बागडोलमा मात्र २५० मिटर जति रिङ्ग रोडबाहिर फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम बाइक पार्किङ्ग…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

1 BHK flat on rent at Bagdole, Lalitpur

For Rent
NRs18,000 Rs - Flat

Small flat on rent at Bagdole, Lalitpur ललितपुर बागडोलमा सानो सुन्दर नया फलाट भाडामा छ । यो फलाटको मासिक भाडा दर रु १८,०००/ फस्टफ्लोरको यो…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom

A new house on rent at Bagdol, Lalitpur

For Rent
NRs100,000 Rs - Flat System House

A new house on rent at Bagdol, Lalitpur ललितपुर बागडोल रिङ्गरोडबाट ७०० मिटर मात्र रिङ्गरोड बाहिर भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको घर भाडामा छ। यो घरमा…

More Details
6 Bedrooms 5 Bathrooms 1 Parking

Superb flat on rent at Bagdole, Lalitpur

For Rent
NRs37,000 Rs - Flat

ललितपुर बागडोल खरीको बोटबाट ३०० मिटरको दुरीमा चारतल्ले घरको टप फ्लोरमा ढेर तल्लाको फलाट भाडामा छ। यो फलाटमा टप किचेन र रूफ्तोप अनि बल्कोनि छ…

More Details
3 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking

3 BHK flat on rent at Bagdole, Lalitpur

For Rent
NRs25,000 Rs - Flat

3 BHK flat on rent at Bagdole, Lalitpur ललितपुर बागडोल रिङ्ग रोडबाट ३०० मिटरमात्र रिङ्ग रोडबाहिर आधुनिक फलाट भाडामा छ। यो फलाटमा ३ बेडरुम, लिभिङ्गरुम,…

More Details
3 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

2 BHK flat on rent at Bagdole, Lalitpur

For Rent
NRs20,000 Rs - Flat

2 BHK flat on rent at Bagdole, Lalitpur ललितपुर बागडोल ३५० मिटर जति रिङ्ग रोड बाहिर यो फलाट छ। यो सेकेन्डफ्लोरको फलाटमा जम्मा २ बेडरुम,…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking