Bafal

Sort By:  

Modern flat on rent at Bafal, Kathmandu

For Rent
NRs30,000 Rs - Flat

2 BHK flat on rent at Bafal, Kathmandu काठमाडौँ बाफलमा फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन, र २ बाथरुम भएको अत्यन्त सुन्दर फलाट भाडामा छ। मासिक…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking

Flat on rent at Bafal, Kathmandu

For Rent
NRs18,000 Rs - Flat

Flat on rent at Bafal,  Kathmandu काठमाडौँ बाफलमा फलाट सिस्टमको घरको फस्टफ्लोरमा ३ कोठा र एक बाथरुम भएको फलाट भाडामा छ । मासिक भाडा रु…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom 1 Parking

A pillar system house for sale at Bafal, Kathmandu

For Rent
NRs42,500,000 Rs - Flat System House

A pillar system house for sale at Bafal, Kathmandu काठमाडौँ बाफल सोल्टीमोड नजिकै ६ आना जग्गाको कम्पाउण्ड भएको पिल्लर सिस्टमको घर बिक्रिमा छ। १२ फिटे…

More Details
5 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking

A pillar system house for sale at Bafal, Kathmandu

For Sale
NRs42,500,000 Rs - Flat System House

A pillar system house for sale at Bafal, Kathmandu काठमाडौँ बाफल सोल्टीमोड नजिकै ६ आना जग्गाको कम्पाउण्ड भएको पिल्लर सिस्टमको घर बिक्रिमा छ। १२ फिटे…

More Details
6 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking