Anamnagar

Sort By:  

2 BHK flat on rent in Kathmandu Anamnagar

For Rent
NRs26,000 Rs - Flat

2 BHK flat on rent in Kathmandu Anamnagar काठमाडौँ अनामनगरमा आधुनिक फलाट सिस्टमको घरको फस्टफ्लोरमा २ बेडरुम, लिभिङ्गरुम, किचेन र एक बाथरुम भएको सुन्दर फलाट…

More Details
2 Bedrooms 1 Bathroom 1 Parking