List Layout Full Width

List Layout Full Width

Sort By:  

1 BHK Flat on rent at Bagdol Lalitpur

For Rent
NRs18,000 Rs - Flat

1 BHK Flat on rent at Bagdol Lalitpur ललितपुर बागडोलमा ग्राउण्डफलोरमा 1 बेडरूम लिभिङरुम किचेन बाथरूम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ | बाइक पार्किंगको सुविधा…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom 1 Parking

3 BHK apartment on rent at Nakhu Lalitpur

For Rent
NRs40,000 Rs - Apartment

3 BHK apartment on rent at Nakhu Sunrise Apartment सनराइज अपार्टमेन्ट नखुमा चौथो तल्लामा ३ बेडरुम लिभिङरुम किचेन एटेच बाथरुम कमन बाथरुम भएको फ्ल्याट भाडामा…

More Details
1000 SQ ft. 3 Bedrooms 2 Bathrooms

Modern house on rent at Dhobighat Lalitpur

For Rent
NRs120,000 Rs - Bungalow

Modern house on rent at Dhobighat Lalitpur ललितपुर धोबिघाट पटीबा चौकमा रिंगरोडबाट भित्र आधुनिक घर भाडामा छ |यो घरमा 4 बेडरूम लिभिंङ्गरूम किचेन 4 एटेच…

More Details
4 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking

House for rent at Talsikhel Lalitpur

For Rent
NRs80,000 Rs - Bungalow

House for rent at Talsikhel Lalitpur ललितपुर तालसिखेलमा 5 बेडरूम लिभिंङ्गरूम किचेन 3 बाथरूम भएको सुन्दर घर भाडामा छ | कार बाइक पार्किंगको सुविधा छ|…

More Details
5 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking

House for rent at Talsikhel Lalitpur

For Rent
NRs80,000 Rs - Bungalow

House for rent at Talsikhel Lalitpur ललितपुर तालसिखेलमा 5 बेडरूम लिभिंङ्गरूम किचेन 3 बाथरूम भएको सुन्दर घर भाडामा छ | कार बाइक पार्किंगको सुविधा छ|…

More Details
5 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking

1 BHK Flat on rent at Thasikhel Lalitpur

For Rent
NRs22,000 Rs - Flat

1 BHK Flat on rent at Thasikhel Lalitpur ललितपुर रिंगरोडबाट भित्र थसीखेलमा फस्टफ्लोरम़ा 1 बेडरूम लिभिंङ्गरूम किचेन बाथरूम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ | बाइक…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom