List Layout Full Width

List Layout Full Width

Sort By:  

Modern house on rent at Dhobighat Lalitpur

For Rent
NRs120,000 Rs - Bungalow

Modern house on rent at Dhobighat Lalitpur ललितपुर धोबिघाट पटीबा चौकमा रिंगरोडबाट भित्र आधुनिक घर भाडामा छ |यो घरमा 4 बेडरूम लिभिंङ्गरूम किचेन 4 एटेच…

More Details
4 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Parking

House for rent at Talsikhel Lalitpur

For Rent
NRs80,000 Rs - Bungalow

House for rent at Talsikhel Lalitpur ललितपुर तालसिखेलमा 5 बेडरूम लिभिंङ्गरूम किचेन 3 बाथरूम भएको सुन्दर घर भाडामा छ | कार बाइक पार्किंगको सुविधा छ|…

More Details
5 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking

House for rent at Talsikhel Lalitpur

For Rent
NRs80,000 Rs - Bungalow

House for rent at Talsikhel Lalitpur ललितपुर तालसिखेलमा 5 बेडरूम लिभिंङ्गरूम किचेन 3 बाथरूम भएको सुन्दर घर भाडामा छ | कार बाइक पार्किंगको सुविधा छ|…

More Details
5 Bedrooms 3 Bathrooms 1 Parking

1 BHK Flat on rent at Thasikhel Lalitpur

For Rent
NRs22,000 Rs - Flat

1 BHK Flat on rent at Thasikhel Lalitpur ललितपुर रिंगरोडबाट भित्र थसीखेलमा फस्टफ्लोरम़ा 1 बेडरूम लिभिंङ्गरूम किचेन बाथरूम भएको सुन्दर फलाट भाडामा छ | बाइक…

More Details
1 Bedroom 1 Bathroom

A big house for rent at Manbhwan Lalitpur

For Rent
NRs250,000 - Flat System House

A big house for rent at Manbhwan Lalitpur ललितपुर मानभवनमा 4 तल्ले घर भाडामा छ | 4200 वर्ग फीट छेत्रफलको building हो | अफिसको लागि…

More Details